Junák - Východomoravská lesní škola

Aktuálně

VŮDCOVSKÝ LESNÍ KURZ Falconeri 2017 – od 1. listopadu 2016 se můžete přihlašovat na další ročník oblíbeného vůdcovského kurzu. Už teď se můžete těšit na první prodloužený víkend, letní tábor a závěrečný víkend. Více informací a přihlášku najdete v záložce Vůdcovský kurz.

INFORMACE O POSLEDNÍ (2013) NOVELIZACI VYHLÁŠKY O HYGIENICKÝCH POŽADAVCÍCH NA ZOTAVOVACÍ AKCE najdete v záložce zdravotnický kurz. Stručně – došlo ke změně formuláře „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte“ a „Minimální rozsah vybavení lékárničky“, ke stažení na stejném místě.

TÁBORY A INFORMOVANÉ SOUHLASY. Povinný souhlas obou rodičů s léčbou dítěte byl zrušen 14. 3. 2013 – novela  č. 66/2013 Sb. Více a doporučení jak se nyní zařídit ve složce zdravotnický kurz.