Junák - Východomoravská lesní škola

Aktuálně

Je možné se přihlásit na zdravotnické doškolení – doškolení pro majitele průkazky „Zdravotník zotavovacích akcí“. Termín doškolení – sobota 30. dubna 2022. Informace a přihlášku najdete ve složce zdravotnický kurz.