Junák - Východomoravská lesní škola

Aktuálně

ZDRAVOTNICKÝ KURZ 2017 je naplánován na víkend 3. – 5. listopadu 2017 a přezkoušení na sobotu 25. listopadu 2017. Přihlášku a další informace najdete v záložce zdravotnický kurz.

LYŽOVÁNÍ V DOLOMITECH 2018 plánujeme v termínu 10. – 14. března 2018. Přihlášku a další informace najdete v záložce lyže v Dolomitech.

INFORMACE O POSLEDNÍ (2013) NOVELIZACI VYHLÁŠKY O HYGIENICKÝCH POŽADAVCÍCH NA ZOTAVOVACÍ AKCE najdete v záložce zdravotnický kurz. Stručně – došlo ke změně formuláře „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte“ a „Minimální rozsah vybavení lékárničky“, ke stažení na stejném místě.

TÁBORY A INFORMOVANÉ SOUHLASY. Povinný souhlas obou rodičů s léčbou dítěte byl zrušen 14. 3. 2013 – novela  č. 66/2013 Sb. Více a doporučení jak se nyní zařídit ve složce zdravotnický kurz.