Junák - Východomoravská lesní škola

Symbolický rámec Falconeri

Prožití událostí z období totality a konfrontace s chováním lidí ve vypjatých situacích zahrnuje symbolický rámec vůdcovského lesního kurzu Falconeri, který se uskuteční v tomto hávu již potřetí. Snažíme se poskytnout cestu k nalezení osobního vztahu ke zlomovým okamžikům našich dějin, které byly vždy určující i pro skauting. Důvodem je naše přesvědčení, že pokud se podaří, aby dějiny 20. století byly živé i pro narozené ve svobodě, výrazně pozitivně to ovlivní průběh stolení 21.

V dětství se nám jeví události, které nastaly před našim narozením, jako dávná minulost, jedno jestli se staly deset nebo sto let před počátkem naší paměti. Optikou dítěte se to prostě vše událo před úplnou věčností. Později si možná začneme uvědomovat, jak krátký okamžik nás dělí třeba od 2. světové války. Skrze pamětníky si k válce ještě stále můžeme vytvářet osobní vztah. Dokud žijí pamětníci, nejsou události ani tak historické, ale stále současné. Minulé století neminulo, je v nás, neseme si v sobě zřejmě nejdramatičtější století lidstva, ve kterém jsou shrnuty snad všechny varianty zla, dobra i všeho mezi. Abychom obzvláště zlu porozuměli, je důležité chápat běh dějin.

Nastává doba, kdy přichází generace skautských vůdců, kteří již nejsou pamětníci totality, proto jsme se rozhodli symbolický rámec VLKu Falconeri zasvětit právě jejímu většímu pochopení, aby účastníci kurzu totalitu svým způsobem prožili a vytvořili si k ní nějaký konkrétnější vztah. V roce 2011 jsme to vyzkoušeli poprvé a s napětím sledovali, co to s účastníky udělá. Uvědomovali jsme si, že se jedná svým způsobem o nové pojetí kurzu a možná psychická náročnost byla vysoká. Nakonec bylo znát velké pohnutí jak u účastníků, tak instruktorů. Opravdovost symbolického rámce znásobovala jeho účinek a až nás překvapil zájem o další a další fakta.

Velmi silným momentem bylo např. prožití událostí kolem upálení Jana Palacha. Nebyl to najednou nějaký vzdálený hrdina z dávných dob, ale kluk stejně starý jako účastníci kurzu. To vědomí blízkosti roku 1969 bylo hmatatelné.

V roce 2019 proběhne VLK Falconeri za totality tedy již popáté a s ohledem na ty, kteří chtějí náš kurz osobně prožít, jsme nemohli být v popisu konkrétnější. Čeká je totiž nejedno překvapení.