Junák - Východomoravská lesní škola

Vůdcovský lesní kurz FALCONERI 2017

Co můžeš očekávat od VLKu Falconeri?

 • silný příběh, který psal život sám
 • symbolický rámec o nesvobodě, svobodě i boji za ni
 • místa, která jdou k našim vlastním pramenům
 • osobnosti, které jen tak nepotkáš
 • učení se zkušeností i zážitkem
 • důraz na zpětnou vazbu a reflexi
 • instruktorskou podporu i pokoru

Co očekává VLK Falconeri od tebe?

 • aktivní zapojení ve vedení oddílu
 • výpravu připravenou pro vlastní družinu nebo oddíl na podzim 2017
 • aktivitu a vlastní iniciativu

Instruktorský tým

Symbolický rámec

Článek o příběhu kurzu.

Termíny, místa a motto:

5. – 8. 5. 2017, Orlovy – kolébka českého skautingu

Příběh, který bourá hranice

11. – 20. 8. 2017, Staré Hutě – srdce Chřibů

Občan má vládnout, ne remcat a stěžovat si

10. – 12. 11. 2017, Kroměříž – kulturní dědictví

Je čas přijmout odpovědnost za stav společnosti a světa

Cena: 3000Kč

Nevratná záloha: 1000 Kč + Doplatek: 2000 Kč
Zálohu, nebo i celou částku, prosím posílejte na účet 213615172/0300,
jako variabilní symbol použijte své datum narození ve tvaru ddmmrrrr (např. 11061997).
Nezapomeňte, že přihlášení na kurz jste až po obdržení alespoň zálohy.

Podmínky přihlášení:

 • věk minimálně 18 let v době konání kurzu
 • čekatelská zkouška
 • zdravotnický kurz

(výjimky nutno individuálně domlouvat s vedením kurzu)

Uzávěrka přihlášek: 28. 2. 2017

Kontakt:

Tereza Hotová Kraitlová – Kapuca
falconeri@vmls.cz