Junák - Východomoravská lesní škola

Vůdcovský lesní kurz FALCONERI 2019

Co můžeš očekávat od VLKu Falconeri?

 • silný příběh, který psal život sám
 • symbolický rámec o nesvobodě, svobodě i boji za ni
 • místa, která jdou k našim vlastním pramenům
 • osobnosti, které jen tak nepotkáš
 • učení se zkušeností i zážitkem
 • důraz na zpětnou vazbu a reflexi
 • instruktorskou podporu i pokoru

Co očekává VLK Falconeri od tebe?

 • aktivní zapojení ve vedení oddílu
 • výpravu připravenou pro vlastní družinu nebo oddíl na podzim 2019
 • aktivitu a vlastní iniciativu

Instruktorský tým

Symbolický rámec

Článek o příběhu kurzu.

Termíny, místa a motto:

3. – 5. 5. 2019, Orlovy – kolébka českého skautingu

Příběh, který bourá hranice

16. – 25. 8. 2019, Staré Hutě – srdce Chřibů

Občan má vládnout, ne remcat a stěžovat si

15. – 17. 11. 2019, Bude upřesněno

Je čas přijmout odpovědnost za stav společnosti a světa

Cena: 3000Kč

Nevratná záloha: 1000 Kč + Doplatek: 2000 Kč
Zálohu, nebo i celou částku, prosím posílejte na účet
2301308331/2010,
jako variabilní symbol použijte své datum narození ve tvaru ddmmrrrr (např. 11061997).
Do zprávy pro příjemce napište celé své jméno a přezdívku.
Nezapomeňte, že přihlášení na kurz jste až po obdržení alespoň zálohy.

Podmínky přihlášení:

 • přijímáme maximálně dva účastníky z jednoho oddílu
 • věk minimálně 18 let, nejpozději do prvního dne letní části kurzu
 • čekatelská zkouška
 • zdravotnický kurz je podmínkou pro získání vůdcovské zkoušky
 • čistý trestní rejstřík

(výjimky nutno individuálně domlouvat s vedením kurzu)

Spuštění přihlašování: 17. 11. 2018 ve 12:00

Přihlašování probíhá přes SkautIs, u nás letos poprvé.
Přihlásit teď.

Uzávěrka přihlášek: 28. 2. 2019

Kontakt:

František Kladiva – Meloun (tajemník kurzu)
falconeri@vmls.cz