Junák - Východomoravská lesní škola

Východomoravský čekatelský lesní kurz OHITIKA

“Všechny věci jsou dílem Velkého ducha. Měli bychom si uvědomit, že On je přítomen ve všech věcech: ve stromech, v travinách, řekách, horách a čtyřnohých zvířatech a v okřídleném národě; ještě důležitější je, abychom pochopili, že On je také nade všemi těmi věcmi a lidmi.“ (Černý Los; Oglala Siouxové)

Na konci 19. stol. genocida posvěcená demokratickou vládou Spojených států dosahuje svého vrcholu. Lakotskému národu hrozí totální zánik a stejně jako většina původních obyvatel severoamerického kontinentu i oni ztrácí možnost nazývat se svobodným lidem. Je jim sebrána posvátná půda, jejich rituály, tradice – jejich způsob života. Je to doba, kdy jen malé skupiny původních kmenů, ukrytých hlavně v hlubokých lesích severozápadu, chrání a předávají svoji kulturu. Neustále připraveni a cvičeni nepoddat se tisíckrát silnějšímu nepříteli, který po nich ustavičně pátrá. Žijí v obezřetnosti, ne však ve strachu. Díky vědomí, že oni jsou poslední svobodné děti Velkého ducha, z nich vyvstávají muži a ženy nadprůměrných kvalit. Muži a ženy, jež by svět nazval jako HRDINOVÉ.

Když nadejde čas, sejdou se vybraní zástupci všech kmenů na Waonspewičakiyapi taŋka (Velké škole), koncilu, který určuje skrze předávání znalostí a dovedností budoucnost…

OHITIKA znamená hrdina.
OHITIKA jsou tři totemy, které tě vedou.
OHITIKA znamená tři pera, která musíš získat.


Tento kurz je náročný. Nic nedostaneš zadarmo a ne všichni dojdou úspěšně až na konec.

Zažiješ adrenalinové aktivity, psychicky i fyzicky vyčerpávající, které vyžadují určitou fyzickou zdatnost nebo větší vůli (kolo, skálolezení, lanové aktivity, noční programy). Očekáváme tvé aktivní zapojení.

Učit se budeš prakticky s vědomím, že i teorie je potřeba.


Naučíš se připravovat náročné projekty a prakticky je zkoušet.

Budeš pracovat s lidmi, kteří se o sebe (již) neumí postarat sami.

Naučíš se trpělivosti i tomu, že těžká práce je smysluplná a přináší radost, když slouží lidem a prostředí.

Zkoušky můžeš složit postupně během programu, záležet bude jen na tobě!

Budeš mít moc rozhodovat o osudech ostatních účastníků Velké školy.


Tvůj názor bude vždy vyslyšen a ušlechtilý čin odměněn při posvátných obřadech.

Nikdy nezůstaneš bez pomoci a rady.

Naučíš se jistit a být jištěn.

„Jak se stále učíme, měníme se, a s námi i naše vnímání. To změněné vnímání se stává novým Učitelem uvnitř každého z nás. Často je naším prvním učitelem naše srdce.“ (Hyemeyohsts Storm; Čejeni)