Junák - Východomoravská lesní škola

Východomoravský čekatelský lesní kurz OHITIKA

Na konci 19. stol. genocida posvěcená demokratickou vládou Spojených států dosáhla svého vrcholu. Lakotskému národu hrozí totální zánik a stejně jako většina původních obyvatel severoamerického kontinentu i oni ztratili možnost nazývat se svobodným lidem. Byla jim sebrána posvátná půda, jejich rituály, tradice, … jejich způsob života. Je to doba, kdy jen malé skupiny původních kmenů, ukrytých hlavně v hlubokých lesích severozápadu, chránily a předávaly svoji kulturu. Neustále připraveni a cvičeni nepoddat se tisíckrát silnějšímu nepříteli, který po nich ustavičně pátrá. Žili v obezřetnosti, ne však ve strachu. Díky vědomí, že oni jsou poslední svobodné děti Velkého ducha, z nich vyvstávali muži a ženy nadprůměrných kvalit. Muži a ženy, jež by svět nazval jako HRDINOVÉ.

Když nadejde čas, sejdou se vybraní zástupci všech kmenů na Waonspewičakiyapi taŋka (Velké škole), koncilu, který určuje skrze předávání znalostí a dovedností budoucnost…

OHITIKA znamená hrdina.
OHITIKA jsou tři totemy, které tě vedou.
OHITIKA znamená tři pera, která musíš získat.

Tento kurz je náročný, nic nedostaneš zadarmo a ne všichni dojdou úspěšně až nakonec.

Zažiješ adrenalinové aktivity, psychicky i fyzicky vyčerpávající.

Učit se budeš prakticky – žádná teorie!

Naučíš se připravovat náročné projekty a prakticky je zkoušet.

Budeš pracovat s lidmi, kteří se o sebe již neumí postarat sami.

Naučíš se trpělivosti i tomu, že těžká práce je úžasná, když slouží lidem a prostředí.

Zkoušky složíš postupně během programu, záležet bude jen na tobě!

Budeš mít moc rozhodovat o osudech ostatních účastníků Velké školy.

Tvůj názor bude vždy vyslyšen a každý ušlechtilý čin odměněn při posvátných obřadech.

Nikdy nezůstaneš bez pomoci a rady.

Naučíš se jistit a být jištěn.