Junák - Východomoravská lesní škola

Instruktorský tým VMLŠ

Čekatelský lesní kurz Ohitika


Čekatelský lesní kurz OHITIKA 2022


Sirka – Jiří Matoušek

Napsali o mě: korektor a precizátor instruktorského týmu.

Co dělám na kurzu: starám se o tým, který se stará o účastníky; vedu obřady, jež jsou součástí symbolického rámce; hlídám kasu a příležitostně fotím.

Co dělám ve skautu: vedu Ohitiku a opakovaně bojuji s pokušením si na svá bedra naložit ještě něco dalšího.

Co dělám jinde: výzkum a starost o studenty v rámci CESNET, odborný asistent na FIT VUT v Brně.

Skautské vzdělání: VLK, LŠ (OČK TVS a EST) a ILŠ, vše na Východomoravské lesní škole.

Motto: Nic se nejí tak horké, jak se to uvaří.


Michal Plintovič

Napsali o mě: Medicinman s odbočkami k šamanismu.

Co dělám na kurzu: Šamana, organizátora přesunů včetně mystického bloudění.

Co dělám ve skautu: Zástupce vedoucího střediska, zahradník, uklizečka tamtéž. Také zdravotní kurzy.

Co dělám jinde: Lékař

Skautské vzdělání: IK, OČK TVS, EST, Zdrav.

Motto: Cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly.


Sloneček – Klára Švíková

Napsali o mně: Pro úsměv nechodí daleko a vždycky přinese i jeden pro vás. Srdcař, jehož sršící nadšení vás též strhne. Dlouhovláska, co se práce nebojí, ba doslova ji vyhledává – jako budoucí doktorka kolem sebe ordinuje pohodu a pravidelné dávky radosti.
Co dělám na kurzu: Garantku oblasti osobnost čekatele, patronku opamny, duchovní programy, nádobí…?;-)

Co dělám ve skautu: Vůdkyni oddílu, instruktorku kurzu Obzor, členku Odboru duchovní výchovy Junáka

Co dělám jinde: Studuji medicínu

Skautské vzdělání: ČLK Ohitika, VLK Falconeri, LŠ Protos

Motto: Slova učí, příklady táhnou.


1897950_636704116430657_3420457129019144304_n.jpg

Pepa – Petr Klusáček

Napsali o mně: Milý, hodný, spolehlivý, kudrnatý, nepelichá, odblešený, má rád děti, dobře vaří, chcete ho?
Co dělám ve skautu: Vůdce oddílu.
Co dělám jinde: Facultas philosophica Universitas Carolina Pragensis obor Archivnictví a pomocné vědy historické jo a taky pracuji v Archivu hlavního města Prahy.
Skautské vzdělání: ČLK Ohitika, VLK URSUS, LŠ PUMILIO.
Motto: Dobrá nálada nevyřeší všechny tvoje problémy, ale naštve tolik lidí, že stojí za to si ji udržet.

Móňa – Monika Šišková

Napsali o mě: Malá vzhledem, velká duší.
Co dělám na kurzu: Budu vás nutit se nejen po ránu usmívat. No a také vám budu radit „jak na děti a program pro ně“.
Co dělám ve skautu: Jsem hrdou členkou naší oldskauské družiny “Stařešiny rodu”.
Co dělám jinde: Aktuálně se můj svět točí kolem našich malých Justýnky a Simonky.
Skautské vzdělání: Rádcovská škola HUStilka, Rádcovský tábor Hradiště 2002, okresní čekatelský kurz 2006, VZ Netopýr 2012, Lesní škola Pumilio 2013/2014, ILŠ Gemini Pollux 2014
Motto: S úsměvem jde všechno líp.

Lesy – Kateřina Plintovičová

Napsali o mě: Instruktorka a všeobjímající podpora týmu i účastníků.
Co dělám na kurzu: Užívám si setkání s nekonečně zajímavými a mimořádnými lidmi, raduji se, trošku pracuji a dost se učím. Zajímají mě historická témata, symbolický rámec, právo.
Co dělám ve skautu: Přihlížím už jen z velké dálky.
Co dělám jinde: Vychovatelku ve školce.
Skautské vzdělání: VLK Oikos, VMLŠ, OČK TVS, OČK EST.
Motto: „Nemůžeme na tomto světě dělat velké věci, ale můžeme dělat malé věci s velkou láskou.“ (Matka Tereza)

Lasička – Lenka Šišáková

Napsali o mně: Instruktorka, kreativec („nejšikovnější ruce ve Zlíně“) s citem pro barvy i duši, velkým obětavým srdcem, jehož dobrotu bez váhání rozdává, s humorem a smíchem, který vám vždy zvedne náladu
Co dělám na kurzu: Indiánku tělem i duší a taky hlasem a bubnem. Vedu kreativní programy a pomáhám, kde se dá.
Co dělám ve skautu: Instruktoruju na ČLK Ohitika 🙂
Co dělám jinde: Můj svět jsou moji dva malí rarášci
Skautské vzdělání: VLK Kvítek, LŠ Pumilio, OČK TVS, OČK EST
Poznávací znamení: To poznáš…

Fery – Josef Borkovec

Napsali o mě: Přemýšlivý sporťák se zájmem o vaši duši. Klidná síla, která se dá těžko vyvést z rovnováhy. Neptejte se ho, kolik mu je let, ale co už má za sebou.

Co dělám na kurzu: Rozvíjím sebe, snažím se o to i u druhých – a to během programů všeho druhu.

Co dělám ve skautu: Zástupce vedoucího střediska a instruktor RK Pyramida

Co dělám jinde: Studuji psychologii.

Skautské vzdělání: JeVLK, LŠ Protos, OČK MZHS

Motto: Vůdce je ceněný ne pro svoji sílu, ale pro svoji schopnost probouzet sílu v ostatních.


Káťa – Kateřina Karbová

Napsali o mě: Nejsvěžejší vítr v našem týmu. Instruktorka – srdcařka s velkým citem pro zodpovědnost, která se vyprofilovala z někdejších účastníků kurzu. Vždy milá, usměvavá a empatická.

Co dělám na kurzu: Patronku opamny, pomocnou ruku, kde je třeba, a jako elév se rozkoukávám.

Co dělám ve skautu: vedoucí skautské družinky

Co dělám jinde: pozoruji hvězdy, čtu a studuju na gymnáziu 🙂

Skautské vzdělání: RK Neklid 2019, ČLK Ohitika 2020, ZZK Podlitina 2021

Motto: ,,Nejtemnější chvíle nastává vždy před úsvitem.” Paulo Coelho


Radar – Radomír Švihel

Napsali o mě: Vysoký, vtipný, charismatický. Dříve se prával s Michalem o prvenství na kolech nebo v bahně, dnes důstojně přednáší hospodaření.

Co dělám na kurzu: hospodaření, střelbu, fotografa.

Co dělám ve skautu: Střediskový vedoucí

Co dělám jinde: Multimédia na volné noze

Skautské vzdělání: ČLK Ohitika, VK Monstrátor, střediskové minimum Počin

Motto: Hrej to! Hrej to tak dlouho, až se toho staneš součástí.


Fifi – Iveta Šelepová

Napsali o mně: Tváří se jako když neumí do pěti počítat, ale o všem má dokonalý přehled a ve všem má prsty. Když má člověk mizernou náladu zaručeně mu ji zlepší (anebo ho dorazí).
Co dělám na kurzu: Právo.

Co dělám ve skautu: Předsedkyně KRJ Jihočeského kraje.

Co dělám jinde: Advokátka.

Skautské vzdělání: ILŠ Pollux, LŠ Pumilio, VLK Falconeri

Motto: Dřív jsem bývala namyšlená, ale teď už jsem bez chyby. ;-)


Šíša – Vladimír Šiška

Napsali o mě: Pro něho není žádná výzva dost velká.
Co dělám na kurzu: Potkáme při lanových aktivitách, metodice a plánování. Zkusím vás naučit jezdit na kole.
Co dělám ve skautu:
Co dělám jinde: Manažer expedice v jednom nejmenované českém eshopu. Nebudu dělat reklamu: www.bike-eshop.cz Ale ticho. 😀
Skautské vzdělání: Rádcovská škola HUStilka, Rádcovský tábor Hradiště 2005, okresní čekatelský kurz, VLK Gemini Castor 2011, Lesní škola Pumilio 2013/2014, ILŠ Gemini Pollux 2014
Motto: Svět je strašně jednoduchej. Na všechno se dá odpovědět buď ano nebo ne.

Kuchyně a servistým


Sopka – Eva Fišerová

Napsali o mně: Živá kronika a studnice moudrosti.
Co dělám na kurzu: zázemí – kuchyně
Co dělám ve skautu: rádkyně 10.družiny Svojsíkova oddílu
Co dělám jinde: vytváření volnočasových aktivit pro sebe sama s pravidelnými vařením na skautských akcí v ČR i mimo ni
Skautské vzdělání: Hanácká lesní škola Chvalčov, ILŠ Stálkov – táboření
Poznávací znamení: většinou mě najdeš v kuchyni

Lincoln – Zbyněk Abrhám

Napsali o mně: Technický všeuměl i všeumětel
Co dělám na kurzu: logistika, hlídač hrnců na plotně
Co dělám ve skautu: vůdce střediska u nás na dědině
Co dělám jinde: mistra strojírenské výroby, kolo, volejbal a hlavně pyšného tatu
Skautské vzdělání: ČLK na Valašské lesní škole, LŠ, (OČK EST a TVS), ILŠ Východomoravská lesní škola
Poznávací znamení: neznámé


Pája – Pavla Abrhámová
Napsali o mě:

Co dělám na kurzu: Pravou ruku Sopce a levou Haroldovi.

Co dělám ve skautu: Starám se o organizaci a chod střediska.

Co dělám jinde: Fyzioterapii, snažím se šířit kompenzační cvičení mezi děti a trenéry sportovních klubů, aktivně se věnuji volejbalu.

Skautské vzdělání: ČLK Ohitika

Motto: Základní pohyb všeho tvorstva je velmi prostý: tam a zpět.Havran – Jaroslav Fišer
Napsali o mě: Autor zdravotnických masakrů.

Co dělám na kurzu: zdravotnické masakry, logistika, pomoc v kuchyni aj. dle potřeby.

Co dělám ve skautu: pomáhám při zdravotnických kurzech, ve středisku při údržbě skautské základny.

Co dělám jinde: zdravotnický záchranář.

Skautské vzdělání: ČK při Valašské lesní škole, VZ a LŠ při Valašské lesní škole, Seleška.

Motto:


Externisté


xcap

Čáp – Jan Smrčka

Napsali o mě: Novodobý věrozvěst na Moravě.
Co dělám na kurzu: Teď hlavně pozorovatele, jak se to vyvine 🙂
Co dělám ve skautu: Kurzy – některé vedu, na jiných přednáším (a neúspěšně se toho snažím zbavit, i když na VMLŠ se to daří 🙂 ). Vedu středisko a snažím se rozhýbat své blízké i široké skautské okolí skrze různé projekty.
Co dělám jinde: Pracuji ve vzdělávacím centru TEREZA a vedu mezinárodní program Ekoškola v ČR, lektoruji na různé zakázky a stále se vzdělávám, kde to jde 🙂
Skautské vzdělání: VLK, LŠ na Východomoravské ( EST), LŠ na Stříbrné řece (TVS, TAB). IK.
Motto: Méně je více.